Numbers - Umieszczanie numerów stron i innych zmiennych wartości

background image

Umieszczanie numerów stron i innych zmiennych wartości

W arkuszu kalkulacyjnym można umieszczać liczbę stron, nazwę pliku, numery
stron oraz datę i czas w specjalnych polach tekstowych, których zawartość będzie
automatycznie uaktualniana przez Numbers, gdy wartości te ulegną zmianie. Elementy
tego typu są zwykle umieszczane w nagłówkach i stopkach (zobacz „Dodawanie
nagłówków i stopek do arkusza“ na stronie 45), ale można wstawić je w dowolnym
innym miejscu arkusza.

Oto sposoby dodawania sformatowanych pól tekstowych:
Jeżeli chcesz dodać numery stron, umieść kursor w tym miejscu, w którym chcesz

m

wstawić numer strony, po czym wybierz Wstaw > Numer strony.
Jeżeli chcesz zmienić format numeru strony, kliknij w niego z wciśniętym klawiszem
Control i wybierz nowy format z menu kontekstowego.
Jeżeli chcesz dodać całkowitą liczbę stron, umieść kursor w tym miejscu, w którym

m

chcesz ją wstawić, po czym wybierz Wstaw > Liczba stron.
Jeżeli chcesz umieścić liczbę stron obok każdego numeru strony (np. aby uzyskać „2
z 10”), dodaj numer strony, wpisz „z” i wybierz Wstaw > Liczba stron.
Jeżeli chcesz zmienić format liczby stron, kliknij w nią z wciśniętym klawiszem Control
i wybierz nowy format z menu kontekstowego.
Jeżeli chcesz dodać lub sformatować datę lub czas, umieść kursor w odpowiednim

m

miejscu tekstu i wybierz Wstaw > Data i czas.

background image

Jeżeli chcesz zmienić format daty i czasu, kliknij we wstawioną datę i czas z wciśniętym
klawiszem Control, wybierz „Edytuj datę i czas”, po czym wybierz format daty i czasu
z menu kontekstowego. Zaznacz „Automatycznie uaktualnij przy otwarciu”, jeżeli
chcesz, aby w dokumencie znajdowała się zawsze aktualna data.
Jeżeli chcesz dodać nazwę pliku arkusza kalkulacyjnego, umieść kursor w tym miejscu,

m

w którym chcesz wstawić tę nazwę, po czym wybierz Wstaw > Nazwa pliku.
Jeżeli chcesz, aby w nazwie pliku uwzględniona została pełna ścieżka dostępu, kliknij
dwa razy w tę nazwę i zaznacz „Pokaż ścieżkę dostępu do katalogu”.
Jeżeli chcesz, aby do nazwy pliku dołączane było rozszerzenie, kliknij dwa razy w tę
nazwę i zaznacz „Zawsze pokazuj rozszerzenie pliku”.