Numbers - Formatowanie list wypunktowanych

background image

Formatowanie list wypunktowanych

Można korzystać z automatycznego generowania prostych list, ale w oknie Inspektora
tekstu znajduje się wiele dodatkowych opcji związanych z formatowaniem list
wypunktowanych. Zobacz „Automatyczne generowanie list“ na stronie 192, aby
dowiedzieć się, jak korzystać z automatycznego tworzenia list.

Jak za pomocą Inspektora tekstu dodać i sformatować listę wypunktowaną?

1

Umieść kursor w tym miejscu, w którym chcesz rozpocząć listę.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk Inspektora tekstu, po

czym kliknij w „Punktory”.

3

Wybierz styl wypunktowania z menu „Punktory i numerowanie”.

Jeżeli chcesz użyć znaku jako punktora, wybierz „Punktory tekstowe”, po czym wybierz
z listy znak lub wpisz go w polu tekstowym.
Jeżeli jako punktora chcesz użyć jednego z dołączonych do Numbers obrazków,
wybierz „Punktory obrazkowe”, po czym kliknij w jeden z obrazków na rozwijanej liście.
Jeżeli chcesz użyć własnego obrazka jako punktora, wybierz „Własny obrazek”, po czym
wskaż plik z obrazkiem w otwartym wówczas oknie.

4

Jeżeli chcesz zmienić wielkość obrazka użytego jako punktora, podaj procent wielkości

oryginalnego obrazka w polu „Wielkość”. Możesz także zaznaczyć opcję „Skaluj
z tekstem” i podać procent wielkości tekstu. Opcja ta spowoduje zachowanie proporcji
między wielkością tekstu i punktora, nawet po późniejszych zmianach wielkości
czcionki.

background image

5

Jeżeli chcesz zmienić odstęp między punktorami a lewym marginesem, użyj pola

„Wcięcie punktora”. Jeżeli chcesz zmienić odstęp między punktorami a tekstem, użyj
pola „Wcięcie tekstu”.

6

Jeżeli chcesz umieścić punktor wyżej lub niżej w stosunku do tekstu, wpisz liczbę

w polu „Wyrównaj”.

7

Oto sposoby dodawania do listy punktorów z wcięciem:

Jeżeli chcesz dodać nowy temat na obecnym poziomie wcięcia, wciśnij Return.

Â

Podczas pracy w tabeli należy użyć kombinacji Opcja-Return zamiast klawisza
Return, jeżeli w oknie Inspektora tabel zaznaczona jest opcja „Return powoduje
przejście do kolejnej komórki”.
Jeżeli chcesz utworzyć nowy akapit bez punktora, należący do bieżącego tematu,

Â

naciśnij klawisz Return, trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz Shift. Podczas
pracy w tabeli, zamiast klawisza Return należy użyć kombinacji Opcja-Return, jeżeli
zaznaczone jest pole wyboru „Return przenosi do nast. komórki”.
Jeżeli chcesz dodać nowy temat na kolejnym, niższym poziomie wcięcia, wciśnij Tab.

Â

Jeżeli chcesz dodać nowy temat na kolejnym, wyższym poziomie wcięcia, wciśnij
Shift-Tab. Możesz również kliknąć i przytrzymać punktor, a następnie przeciągnąć go
w prawo, lewo, w dół i w prawo, albo w dół i w lewo.
Podczas pracy w tabeli, jeżeli zaznaczona jest opcja „Return powoduje przejście do
kolejnej komórki” (w Inspektorze tabel), do zmiany wcięcia pozycji listy należy użyć
opcji kontroli wcięcia, znajdujących się w panelu „Lista” w oknie Inspektora tekstu.
Jeżeli chcesz powrócić do zwykłego tekstu po zakończeniu listy, naciśnij Return

Â

i wybierz „Bez punktora” z menu „Punktory i numerowanie”. Niezbędne może okazać
się także skorygowanie poziomu wcięcia.
Podczas pracy w tabeli należy użyć kombinacji Opcja-Return zamiast klawisza
Return, jeżeli w oknie Inspektora tabel zaznaczone jest pole wyboru „Return przenosi
do nast. komórki”.