Numbers - Formatowanie list numerowanych

background image

Formatowanie list numerowanych

Można korzystać z automatycznego generowania list, ale w oknie Inspektora
tekstu znajduje się wiele dodatkowych opcji związanych z formatowaniem list
numerowanych. Zobacz „Automatyczne generowanie list“ na stronie 192, aby
dowiedzieć się, jak korzystać z automatycznego tworzenia list.

Jak dodać i sformatować listę numerowaną?

1

Umieść kursor w tym miejscu, w którym chcesz rozpocząć listę.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk Inspektora tekstu, po

czym kliknij w „Punktory”.

3

Rozwiń menu „Punktory i numerowanie”, po czym wybierz z niego pozycję „Liczby”.

Następnie wybierz styl numerowania z menu znajdującego się niżej.

194

Rozdział 8

Praca z tekstem

background image

Rozdział 8

Praca z tekstem

195

4

Jeżeli chcesz zmienić odstęp między liczbami a lewym marginesem, użyj pola „Wcięcie

punktora”. Jeżeli chcesz zmienić odstęp między liczbami a tekstem, użyj pola „Wcięcie
tekstu”.

5

Oto sposoby dodawania do listy pozycji z wcięciem:

Jeżeli chcesz dodać nowy temat na obecnym poziomie wcięcia, wciśnij Return.

Â

Podczas pracy w tabeli należy użyć kombinacji Opcja-Return zamiast klawisza
Return, jeżeli w oknie Inspektora tabel zaznaczona jest opcja „Return powoduje
przejście do kolejnej komórki”.
Jeżeli chcesz utworzyć nowy akapit bez numeracji, należący do bieżącego tematu,

Â

naciśnij klawisz Return, trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz Shift. Podczas
pracy w tabeli, zamiast klawisza Return należy użyć kombinacji Opcja-Return, jeżeli
zaznaczone jest pole wyboru „Return przenosi do nast. komórki”.
Jeżeli chcesz dodać nowy temat na kolejnym, niższym poziomie wcięcia, wciśnij Tab.

Â

Jeżeli chcesz dodać nowy temat na kolejnym, wyższym poziomie wcięcia, wciśnij
Shift-Tab. Możesz również kliknąć i przytrzymać liczbę, a następnie przeciągnąć ją
w prawo, lewo, w dół i w prawo, albo w dół i w lewo.
Podczas pracy w tabeli, jeżeli zaznaczona jest opcja „Return powoduje przejście do
kolejnej komórki” (w Inspektorze tabel), do zmiany wcięcia pozycji listy należy użyć
opcji kontroli wcięcia, znajdujących się w panelu „Lista” w oknie Inspektora tekstu.
Jeżeli chcesz powrócić do zwykłego tekstu po zakończeniu listy, naciśnij Return

Â

i wybierz „Bez punktora” z menu „Punktory i numerowanie”. Niezbędne może okazać
się także skorygowanie poziomu wcięcia.
Podczas pracy w tabeli należy użyć kombinacji Opcja-Return zamiast klawisza
Return, jeżeli w oknie Inspektora tabel zaznaczone jest pole wyboru „Return przenosi
do nast. komórki”.
Jeżeli chcesz dodać istniejący akapit do listy numerowanej, kliknij w ten akapit,

Â

wybierz styl numeracji, po czym kliknij w „Kontynuuj z poprzedniego”.
Jeżeli chcesz rozpocząć nową sekwencję numeracji na liście, kliknij w „Zacznij od”

Â

i podaj liczbę, od której ma zostać rozpoczęta numeracja.

Jeżeli chcesz, aby pozycje na liście miały dołączone dodatkowe tematy (tak, jak
w konspekcie), użyj listy uporządkowanej zamiast numerowanej.