Numbers - Tworzenie list

background image

Tworzenie list

Numbers udostępnia gotowe style, służące do tworzenia list numerowanych
i punktowanych. Listy numerowane i punktowane to proste wyliczenia, nie
uwzględniające hierarchii poszczególnych elementów, która obecna jest w listach
porządkowanych (konspektach).

Czynność

Informacje

Automatyczne tworzenie list na podstawie
wpisywanego tekstu

„Automatyczne generowanie list“ na stronie 192

Korzystanie z Inspektora tekstu do formatowania
list wypunktowanych

„Formatowanie list wypunktowanych“ na
stronie 193

Korzystanie z Inspektora tekstu do formatowania
list numerowanych

„Formatowanie list numerowanych“ na
stronie 194

Korzystanie z Inspektora tekstu do formatowania
list uporządkowanych (konspektów)

„Formatowanie list porządkowanych“ na
stronie 195