Numbers - Praca z podpowiedziami pisowni

background image

Praca z podpowiedziami pisowni

Okno pisowni pozwala przeglądać i wybierać sugestie pisowni wyrazów.

Jak korzystać z podpowiedzi pisowni?

1

Wybierz Edycja > Pisownia > Pisownia.

Otwarte zostanie okno pisowni, a pierwsze nieprawidłowo wpisane słowo zostanie
podkreślone.

2

Każdy język ma swój osobny słownik pisowni. Jeżeli chcesz upewnić się, że wybrany

jest właściwy język, zaznacz tekst, kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie
kliknij w przycisk Inspektora tekstu, po czym kliknij w „Więcej”. Wybierz język z menu
języków.

3

Jeżeli chcesz zastąpić nieprawidłowo wpisane słowo, kliknij dwa razy w prawidłowe

słowo na liście podpowiedzi.

4

Jeżeli na liście podpowiedzi nie ma prawidłowego słowa, ale znasz jego pisownię,

zaznacz nieprawidłowe słowo w oknie pisowni, wpisz je prawidłowo i kliknij w przycisk
„Zmień”.

5

Jeżeli bieżąca pisownia jest prawidłowa i nie chcesz jej zmieniać, kliknij w „Ignoruj” lub

„Zapamiętaj”. Kliknięcie w przycisk „Zapamiętaj” sprawi, że słowo to zostanie dodane do
słownika. Może się to przydać, gdy słowo to jest często używane w dokumencie.
Jeżeli po klikniżciu w przycisk „Zapamiżtaj” chcesz odwołaż zapamiżtane słowo,
wykonaj jednż z poniższych czynnożci:

W systemie Mac OS X 10.4: wpisz słowo w polu tekstowym poniżej listy sugestii i

Â

kliknij w przycisk „Zapomnij”.
W systemie Mac OS X 10.5: kliknij w słowo, trzymając wciśnięty klawisz Control, po

Â

czym wybierz polecenie „Zapomnij pisownię”.

6

Jeżeli w systemie Mac OS X 10.4 nie widać listy sugestii, zaznacz nieprawidłowe słowo

w oknie pisowni i spróbuj wpisać je inaczej. Kliknij w przycisk „Odgadnij”, aby zobaczyć
nowe propozycje na liście.

7

Kliknij w „Następne” i powtarzaj kroki od 2 do 6, aż wszystkie błędy w dokumencie

zostaną poprawione.

Możesz także kliknąć w nieprawidłowe słowo, trzymając wciśnięty klawisz Control.
Pojawi się wówczas menu kontekstowe, z którego będzie można wybrać alternatywną
wersję pisowni słowa, a także polecenie „Zapamiętaj” lub „Ignoruj”.

204

Rozdział 8

Praca z tekstem

background image

Rozdział 8

Praca z tekstem

205