Numbers - Korzystanie z hiperłączy

background image

Korzystanie z hiperłączy

Hiperłącza używane są w arkuszach kalkulacyjnych, które przeznaczone są do
wyświetlania na ekranie, zarówno jako pliki HTML, jak i jako dokumenty Numbers.
Można dodawać hiperłącza otwierające nową wiadomość e-mail lub określoną witrynę
internetową.

Czynność

Informacje

Użycie łącza w celu otwarcia okna przeglądarki

„Łączenie z witryną internetową“ na stronie 199

Łącze do nowej wiadomości e-mail z podanym
tematem i adresem odbiorcy

„Łączenie z zaadresowaną wiadomością
e-mail“ na stronie 200

Zmiana tekstu istniejącego łącza

„Edycja tekstu hiperłącza“ na stronie 201