Numbers - Zmiana wielkości tekstu

background image

Zmiana wielkości tekstu

Jeżeli chcesz, żeby tekst był większy lub mniejszy, możesz zmienić jego stopień
(wielkość).

Jak zmienić wielkość zaznaczonego tekstu?

1

Zaznacz tekst, którego wielkość chcesz zmienić.

2

Oto sposoby zmiany wielkości tekstu:

Jeżeli chcesz powiększyć tekst o jeden punkt, wybierz Format > Czcionka >

Â

Większa. Gdy wybierzesz Format > Czcionka > Mniejsza, wielkość czcionki zostanie
zmniejszona o jeden punkt.
Możesz także użyć menu wielkości tekstu w pasku formatu.
Jeżeli chcesz podać dokładną wielkość czcionki dla zaznaczonego tekstu, kliknij

Â

w „Czcionki” w pasku narzędzi i użyj narzędzi zmiany wielkości w oknie czcionek.
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Zmiana czcionek“ na stronie 179.

Możesz również dodać ikony „Większa” i „Mniejsza” do paska narzędzi. W tym celu
należy wybrać Widok > „Dostosuj pasek narzędzi” i przeciągnąć ikony do paska, po
czym kliknąć w „Gotowe”.