Numbers - Wprowadzanie znaków specjalnych i symboli

background image

Wprowadzanie znaków specjalnych i symboli

Za pomocą dostępnej w systemie Mac OS X palety znaków można wprowadzać
znaki specjalne, takie jak symbole matematyczne, litery akcentowane, strzałki i inne.
Może ona również zostać wykorzystana do wprowadzania znaków takich języków, jak
japoński, chiński tradycyjny lub uproszczony, koreański i innych.

Jak wprowadzać znaki specjalne lub symbole?

1

Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić znak specjalny lub symbol.

2

Wybierz Edycja > Znaki specjalne, aby otworzyć paletę znaków. Możesz także wybrać

„Znaki” z menu czynności, dostępnego w lewym dolnym rogu okna wyboru czcionki.

3

Rozwiń menu „Pokaż” na górze palety znaków i wybierz z niego rodzaj znaków, które

są potrzebne. Jeżeli na górze palety znaków nie ma menu „Pokaż”, kliknij w podłużny
przycisk w prawym górnym rogu tego okna, aby rozwinąć górną jego część. Gdy
ponownie klikniesz w ten przycisk, górna część okna zostanie ukryta.

4

Kliknij pozycję na liście znajdującej się po lewej, aby zobaczyć znaki dostępne w tej

kategorii.

5

Kliknij dwa razy w znak lub symbol, który chcesz wstawić do dokumentu lub zaznacz

ten znak i kliknij w przycisk „Wstaw”.
Jeżeli wstawiony znak nie pojawił się w arkuszu, być może Numbers go nie obsługuje.