Numbers - Stosowanie indeksu dolnego lub indeksu górnego

background image

Stosowanie indeksu dolnego lub indeksu górnego

Można podnieść lub obniżyć tekst względem jego linii bazowej.

Jak sformatować tekst jako indeks górny lub dolny?

1

Zaznacz tekst, który chcesz podnieść lub obniżyć. Możesz też kliknąć w miejscu,

w którym chcesz wpisać nowy tekst.

2

Jeżeli chcesz utworzyć indeks górny lub indeks dolny, używający mniejszej czcionki niż

reszta tekstu, wybierz Format > Czcionka > Linia bazowa > Indeks dolny (lub Format >
Czcionka > Linia bazowa > Indeks górny).
Jeżeli chcesz podnieść lub obniżyć tekst względem reszty znaków w tym samym
wierszu, wybierz „Podnieś” lub „Obniż” z podmenu „Linia bazowa”
Jeżeli chcesz przywrócić oryginalną linię bazową tekstu, wybierz „Użyj domyślnej”
z podmenu „Linia bazowa”.

Można także dodać ikony „Indeks górny” i „Indeks dolny” do paska narzędzi. W tym celu
należy wybrać Widok > „Dostosuj pasek narzędzi” i przeciągnąć ikony do paska, po
czym kliknąć w „Gotowe”.

178

Rozdział 8

Praca z tekstem

background image

Rozdział 8

Praca z tekstem

179