Numbers - Pogrubianie, pochylanie i podkreślanie tekstu

background image

Pogrubianie, pochylanie i podkreślanie tekstu

Pasek formatu, menu „Format” i okno czcionek pozwalają szybko i łatwo zmienić
wygląd tekstu. Po zaznaczeniu tekstu można go podkreślić lub zmienić jego czcionkę
na pogrubioną albo na kursywę.

Oto sposoby podkreślania, pogrubiania i pochylania czcionki:
Jeżeli chcesz użyć paska formatu, zaznacz dowolny tekst lub kliknij w miejscu, w

m

którym chcesz wpisać tekst i użyj narzędzi w pasku formatu, aby zmienić wygląd
tekstu.

Zmiana kroju, stylu
i wielkości czcionki.

Wybór koloru tekstu.

Pogrubienie, kursywa
i podkreślenie tekstu.

Wyrównanie tekstu.

Wybór odstępów między
wierszami.

Podział tekstu na łamy.

176

Rozdział 8

Praca z tekstem

background image

Rozdział 8

Praca z tekstem

177

Jeżeli chcesz użyć menu „Format”, zaznacz dowolny tekst lub kliknij w miejscu, w

m

którym chcesz wpisać tekst i wybierz Format > Czcionka > Pogrubienie / Kursywa /
Podkreślenie.
Jeżeli chcesz użyć okna czcionek, zaznacz jakiś tekst, kliknij w „Czcionki” w pasku

m

narzędzi, po czym użyj przycisków w oknie czcionek, aby podkreślić tekst lub zmienić
czcionkę na pogrubioną albo na kursywę. Zobacz „Okno czcionek“ na stronie 26, aby
dowiedzieć się więcej o oknie czcionek.