Numbers - Korzystanie z inteligentnych cudzysłowów

background image

Korzystanie z inteligentnych cudzysłowów

Funkcja inteligentnych cudzysłowów pozwala na automatyczne wstawianie
prawidłowych cudzysłowów otwierających i zamykających. Gdy funkcja ta jest
wyłączona, cudzysłowy są równe, a otwierający cudzysłów nie różni się od
zamykającego.

Inteligentny cudzysłów

Zwykły cudzysłów

Jak używać inteligentnych cudzysłowów?
Wybierz Numbers > Preferencje, kliknij w „Automatyczna korekta”, po czym zaznacz

m

„Używaj inteligentnych cudzysłowów”.

182

Rozdział 8

Praca z tekstem

background image

Rozdział 8

Praca z tekstem

183