Numbers - Dodawanie znaków diakrytycznych

background image

Dodawanie znaków diakrytycznych

Znaki diakrytyczne można wprowadzać za pomocą okna podglądu klawiatury. Podgląd
klawiatury pokazuje wszystkie znaki dla wybranego układu klawiatury lub metody
wprowadzania. Przykładowo, jeżeli z menu wprowadzania wybrany jest układ klawiszy
„Polski”, w oknie podglądu klawiatury widoczne będą klawisze dostępne na polskiej
klawiaturze maszynistki.

Jak dodawać znaki diakrytyczne?

1

Wybierz „Pokaż okno Podgląd klawiatury” z menu klawiatury, znajdującego się w

prawym górnym rogu ekranu.
Menu klawiatury dostępne jest po prawej stronie paska menu, a jego ikoną jest flaga
narodowa lub znak. Jeżeli menu klawiatury nie jest widoczne, zobacz „Wyświetlanie
układu klawiatury dla różnych języków,“ aby dowiedzieć się, jak je włączyć.

2

Wciśnij klawisze Shift, Opcja lub Opcja-Shift, aby wyróżnić dostępne znaki diakrytyczne

w oknie podglądu klawiatury.

180

Rozdział 8

Praca z tekstem

background image

Rozdział 8

Praca z tekstem

181

Klawisze ze znakami diakrytycznymi zostaną wyróżnione kolorem. W zależności
od wybranego układu klawiatury, czasem nie trzeba wciskać żadnych klawiszy
modyfikujących w celu zobaczenia znaków diakrytycznych.

3

Umieść kursor w tym miejscu dokumentu, w którym chcesz pisać.

4

Wciśnij klawisz modyfikujący naciskany w punkcie 2 (Shift, Opcja, Shift-Opcja lub

żaden) i naciśnij klawisz na klawiaturze, który znajduje się w tym samym miejscu co
znak diakrytyczny widoczny w oknie podglądu klawiatury.

5

Puść klawisz modyfikujący i wciśnij klawisz litery, do której ma zostać dodany znak

diakrytyczny.
Przykładowo, jeżeli chcesz wprowadzić znak ô, naciśnij klawisze Opcja-I (wybierające
akcent ^), puść je, po czym naciśnij o (literę, do której chcesz dodać akcent).