Numbers - Dodawanie cienia i przekreślenia do tekstu

background image

Dodawanie cienia i przekreślenia do tekstu

Za pomocą narzędzi w oknie czcionek można dodawać i zmieniać cienie tekstu, a także
oznaczać tekst linią przekreślenia.

Oto sposoby dodawania przekreślenia i cieni do tekstu:
Jeżeli chcesz przekreślić zaznaczony tekst, kliknij w „Czcionki” w pasku narzędzi,

m

następnie kliknij w przycisk przekreślenia tekstu i wybierz „Brak”, „Pojedyncze” lub
„Podwójne” z rozwiniętego w ten sposób menu,
Zaznacz tekst, wybierz Format > Czcionka > Przekreślenie.
Zaznaczony tekst zostanie przekreślony linią w tym samym kolorze. Jeżeli chcesz
zmienić kolor przekreślenia, wybierz „Kolor” z tego menu, po czym wskaż kolor w oknie
wyboru koloru. Spowoduje to zmianę koloru przekreślenia bez wpływu na kolor tekstu.
Jeżeli chcesz szybko dodać cień do tekstu, zaznacz „Cień” w pasku formatu.

m

Jeżeli chcesz dodać cień do zaznaczonego tekstu i ustalić atrybuty tego cienia, kliknij

m

w „Czcionki” w pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk cienia tekstu.
Przeciągnij suwak zaczernienia cienia (pierwszy suwak od lewej) w prawo, jeżeli chcesz,
aby cień był ciemniejszy.
Przeciągnij suwak rozmycia cienia (środkowy) w prawo, jeżeli chcesz, żeby cień był
bardziej rozmyty.
Przeciągnij suwak przesunięcia cienia (trzeci suwak) w prawo, jeżeli chcesz bardziej
oddalić cień od tekstu.
Obróć kółko kąta cienia, aby ustawić jego kierunek.
Jeżeli chcesz dodać cień do tekstu za pomocą Inspektora grafik, zobacz „

m

Dodawanie

cieni“ na stronie 237.