Numbers - Formatowanie wielkości i wyglądu tekstu

background image

Formatowanie wielkości i wyglądu tekstu

Tekst można formatować za pomocą paska formatu, menu programu Numbers,
Inspektora tekstu lub okna czcionek.

Czynność

Informacje

Zmiana wyglądu tekstu

„Pogrubianie, pochylanie i podkreślanie
tekstu“ na stronie 176
„Dodawanie cienia i przekreślenia do tekstu“ na
stronie 177
„Tworzenie obrysowanego tekstu“ na stronie 177
„Zmiana wielkości tekstu“ na stronie 178
„Stosowanie indeksu dolnego lub indeksu
górnego“ na stronie 178
„Zmiana kapitalizacji tekstu“ na stronie 179
„Zmiana czcionek“ na stronie 179
„Korygowanie wygładzania czcionek“ na
stronie 180

Dodawanie akcentów, wyświetlanie klawiatury
narodowej i inne

„Jak wygładzić czcionki na ekranie?“ na
stronie 180
„Dodawanie znaków diakrytycznych“ na
stronie 180
„Wprowadzanie znaków specjalnych i symboli“ na
stronie 182
„Korzystanie z inteligentnych cudzysłowów“ na
stronie 182

Zmiana odstępów międzyznakowych, ligatur, linii
bazowej i kapitalizacji

„Korzystanie z zaawansowanych funkcji
typograficznych“ na stronie 183