Numbers - Usuwanie wykresu

background image

Usuwanie wykresu

Oto sposoby usuwania wykresu:
Jeżeli chcesz usunąć wykres bez usuwania tabeli (lub tabel), zaznacz go i naciśnij

m

klawisz Delete.
Jeżeli chcesz usunąć zarówno wykres, jak i związaną z nim tabelę (lub tabele), zaznacz

m

tę tabelę (lub tabele) i naciśnij klawisz Delete.