Numbers - Usuwanie danych z wykresu

background image

Usuwanie danych z wykresu

Można usuwać dane tylko z samego wykresu (bez zmian w tabeli) lub zarówno z
wykresu, jak i z tabeli.

Oto sposoby usuwania danych:
Jeżeli chcesz usunąć punkt danych zarówno z wykresu, jak i z tabeli, zaznacz komórkę

m

zawierającą dane i naciśnij klawisz Delete. Wartość zostanie usunięta z komórki i z
wykresu.
Gdy usuniesz kolumnę lub wiersz będący częścią dwukolumnowej pary z wykresu
punktowego, powiązany punkt danych zostanie usunięty z wykresu.

150

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

background image

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

151

Jeżeli chcesz usunąć grupę wartości z wykresu i z tabeli, zaznacz tabelę, przytrzymaj

m

klawisz Shift (jeżeli komórki z danymi znajdują się obok siebie) lub Command (jeżeli
komórki nie znajdują się obok siebie), po czym klikaj w poszczególne komórki, aby je
zaznaczyć. Następnie naciśnij klawisz Delete. Wartości zostaną usunięte z komórek i z
wykresu.
Jeżeli chcesz zmniejszyć zakres komórek, z którego dane pobierane są do utworzenia

m

wykresu, zaznacz ten wykres, po czym przeciągnij w tabeli okrągły uchwyt w prawym
dolnym rogu zakresu komórek w górę lub w lewo. Odwołane w ten sposób komórki
nie będą uwzględniane na wykresie, ale ich wartości pozostaną w tabeli.
Jeżeli chcesz usunąć serię danych, zaznacz wykres, następnie zaznacz element w serii

m

lub kliknij w etykietę tej serii w tabeli. Wciśnij klawisz Delete. Wartości zostaną usunięte
z wykresu, ale pozostaną w tabeli.
Jeżeli chcesz usunąć zestaw danych, kliknij w wykres i zaznacz etykietę kategorii w

m

tabeli. Wciśnij klawisz Delete. Wartości zostaną usunięte z wykresu, ale pozostaną w
tabeli.
Jeżeli kategoria nie ma etykiety w tabeli, kliknij w przycisk serii danych w tabeli, aby
przekształcić kategorię w serię, kliknij w serię zawierającą dane przeznaczone do
usunięcia i naciśnij klawisz Delete.