Numbers - Przenoszenie wykresu

background image

Przenoszenie wykresu

Przeniesienie wykresu w inne miejsce dokumentu Numbers nie powoduje utraty
połączenia z komórkami tabeli, użytymi do utworzenia tego wykresu.

Oto sposoby przenoszenia wykresu:
Jeżeli chcesz przenieść wykres w inne miejsce na tym samym arkuszu, zaznacz go i

m

przeciągnij w nowe miejsce lub wytnij i wklej w nowym miejscu.
Jeżeli chcesz przenieść wykres do innego arkusza, skopiuj ten wykres, zaznacz inny

m

arkusz w pasku bocznym i wklej skopiowany wykres w obszarze tego arkusza.