Numbers - Przełączanie użycia wierszy i kolumn tabeli jako serii danych

background image

Przełączanie użycia wierszy i kolumn tabeli jako serii danych

Po zaznaczeniu wykresu, wokół komórek użytych do jego utworzenia pojawia się
ciemna ramka. Przycisk serii danych, widoczny w lewym górnym rogu tej ramki
pozwala przełączyć użycie na wykresie wierszy lub kolumn jako serii danych.

Te kwadraty pokazują,
który kolor reprezentuje
daną serię danych.

Przycisk serii danych

Jak przełączyć użycie wierszy lub kolumn tabeli jako serii danych?
Zaznacz wykres i kliknij w przycisk serii danych.

m

Taki wygląd przycisku wskazuje, że serie danych są
w kolumnach tabeli. Kliknij, aby przełączyć na wiersze.

Taki wygląd przycisku wskazuje, że serie danych są
w wierszach tabeli. Kliknij, aby przełączyć na kolumny.

148

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

background image

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

149