Numbers - Dołączanie do wykresu ukrytych danych z tabeli

background image

Dołączanie do wykresu ukrytych danych z tabeli

Jeżeli niektóre wiersze lub kolumny tabeli zostały ukryte, można wybrać, czy
znajdujące się w nich dane mają być uwzględnione na wykresie. W tym celu należy
zaznaczyć lub odwołać zaznaczenie pola „Pokaż ukryte dane”, znajdującego się w oknie
Inspektora wykresów.

Jak uwzględnić lub pominąć ukryte dane?

1

Zaznacz wykres i kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi.

2

Kliknij w przycisk Inspektora wykresów, następnie kliknij w „Wykres” i wykonaj jedną z

poniższych czynności:

Jeżeli chcesz uwzględnić ukryte dane, zaznacz „Pokaż ukryte dane”.

Â

Jeżeli chcesz pominąć ukryte dane, wyłącz opcję „Pokaż ukryte dane”.

Â