Numbers - Umieszczanie i formatowanie tytułu i legendy wykresu

background image

Umieszczanie i formatowanie tytułu i legendy wykresu

Tytuł wykresu to miejsce, w którym można opisać dany wykres. Legenda wykresu
pokazuje, które kolory użyte na wykresie odpowiadają poszczególnym seriom danych.

Zarówno tytuł jak i legendę wykresu można pokazać lub ukryć, przenieść w inne
miejsce oraz zmienić wygląd. Przed zmianą jakiegokolwiek atrybutu wykresu należy
najpierw wykres ten zaznaczyć.

Oto sposoby umieszczania i formatowania tytułu i legendy zaznaczonego wykresu:
Jeżeli chcesz pokazać legendę wykresu, wybierz Widok > Pokaż Inspektora, po czym

m

kliknij w przycisk Inspektora wykresów. Następnie zaznacz „Pokaż tytuł” lub „Pokaż
legendę”.
Jeżeli chcesz nadać wykresowi inny tytuł, zaznacz tekst w polu tytułu i wpisz nowy.

m

Jeżeli chcesz zmienić etykiety legendy, zmień etykiety serii w powiązanej tabeli lub

m

zaznacz legendę i zmień tekst bezpośrednio w niej.
Jeżeli chcesz zmienić format tekstu legendy lub tytułu, użyj narzędzi z paska formatu.

m

Jeżeli chcesz przesunąć legendę, zaznacz ją i przeciągnij w inne miejsce.

m

152

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

background image

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

153

Jeżeli chcesz dodać kolejny opis do wykresu, utwórz nowe pole tekstowe. Zobacz
„Dodawanie pól tekstowych“ na stronie 197. Po zakończeniu formatowania wykresu
możesz zgrupować wykres z polem tekstowym, tak aby podczas przesuwania wykresu
zawsze przesuwany był on razem z dodanym polem tekstowym. Zobacz „Grupowanie
i rozgrupowywanie obiektów“ na stronie 232.