Numbers - Pokazywanie słupków błędu na wykresach

background image

Pokazywanie słupków błędu na wykresach

Przy punktach danych na wszystkich wykresach 2D (oprócz wykresów kołowych)
można umieszczać słupki błędów. Słupki błędów pokazują, jak duży błąd może
występować w danym punkcie danych.

Jak pokazać słupki błędu dla punktów danych w zaznaczonej serii?

1

Kliknij w „Serie” w oknie Inspektora wykresów, po czym kliknij w „Zaawansowane” na

dole okna Inspektora. Następnie kliknij w „Słupki błędu”.
W przypadku wykresów punktowych, słupki błędów mogą być umieszczane w obu
seriach danych. Należy ustalić je osobno, postępując wg instrukcji dla każdej z obu osi.

2

Pierwsze menu pozwala na wybór sposobu wyświetlania słupków błędów:

Dodatnie i ujemne: Wyświetla pełne słupki błędów, zarówno powyżej, jak i poniżej
każdego punktu danych.

160

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

background image

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

161

Tylko dodatnie: Wyświetla tylko część słupka błędu znajdującą się nad punktem
danych.
Tylko ujemne: Wyświetla tylko część słupka błędu znajdującą się pod punktem
danych.

3

Drugie menu pozwala na wybór rodzaju słupków błędu:

Wielkość stała: Wyświetla słupki błędów o takiej samej względnej wartości dla
każdego punktu danych. Wpisz wartość w sąsiednim polu.
Procent: Wyświetla słupki błędów na podstawie stałego procentu wartości każdego
punktu danych. Wpisz wartość w sąsiednim polu.
Odchylenie standardowe: Wyświetla słupki błędów na podstawie odchylenia
standardowego z całego zestawu danych. Podaj liczbę odchyleń w sąsiednim polu.
Błąd standardowy: Wyświetla standardowe słupki błędów.
Własny: Pozwala samemu ustalić kryteria wyświetlania słupków błędów. Ustal, jak
daleko w górę mają sięgać słupki błędów, wpisując wartość w polu „Dodatnie”. Za
pomocą pola „Ujemne” określ, jak daleko słupki błędów mają sięgać w dół.

4

Użyj pola znajdującego się obok drugiego menu, aby ustalić zakres słupków błędów.

5

Jeżeli chcesz, zaznacz słupek błędu, kliknij w przycisk Inspektora grafik i zmień

zakończenia, używając menu obrysu.