Numbers - Pokazywanie linii trendu na wykresach

background image

Pokazywanie linii trendu na wykresach

Linie trendu to linie obliczane i wykreślane na podstawie danych z wykresu, przy
użyciu równania wybranego typu. Linie trendu można dodawać do większości
wykresów 2D, poza skumulowanymi wykresami paskowymi i słupkowymi oraz
wykresami powierzchniowymi i kołowymi.

Jak pokazać linie trendu dla punktów danych w zaznaczonej serii?

1

Zaznacz jedną lub kilka serii, dla których chcesz pokazać linię trendu, po czym kliknij w

przycisk „Inspektor” w pasku narzędzi.

2

Kliknij w przycisk Inspektora wykresów, a następnie w „Serie”.

3

Kliknij w „Zaawansowane” na dole panelu serii. Następnie kliknij w „Linia trendu”.

4

Rozwiń wyskakujące menu i wybierz z niego typ równania, które użyte zostanie do

wyznaczenia linii trendu:

background image

Liniowa: Wykreśla dopasowaną linię prostą, użyteczną zwłaszcza w przypadku
prostych, liniowych serii danych.
Logarytmiczna: Wykreśla dopasowaną linię krzywą, użyteczną zwłaszcza w przypadku
wartości bardzo szybko zmieniających się i wyrównujących.
Wielomianowa: Wykreśla wzrastającą i opadającą linię krzywą, pokazującą miejsca,
w których wartości rosną i maleją. Użyj sąsiedniego pola tekstowego, aby ustalić
kolejność wielomianów; kolejność równa 4 zwraca 3 wzniesienia lub spadki.
Potęgowa: Wykreśla krzywą, która przydaje się, gdy dane rosną lub maleją ze stałą
szybkością. Ten typ linii trendu nie może być używany z danymi zawierającymi zera lub
wartości ujemne.
Wykładnicza: Wykreśla krzywą, która przydaje się, gdy dane rosną lub maleją z
rosnącą szybkością. Ten typ linii trendu nie może być używany z danymi zawierającymi
zera lub wartości ujemne.
Średnia ruchoma: Wykreśla linię trendu przy użyciu ustalonej w polu „Okres” liczby
punktów danych, uśredniając je i używając średniej wartości jako punktu trendu.

5

Jeżeli chcesz zobaczyć równanie użyte do wyznaczenia linii trendu, kliknij w tę linię

i zaznacz „Pokaż równanie”. Możesz przeciągnąć to równanie w dowolne miejsce na
arkuszu.

6

Jeżeli chcesz zobaczyć wartość R-kwadrat, używaną do obliczenia linii trendu, zaznacz

tę linię i włącz opcję „Pokaż wartość R^2”. Możesz przeciągnąć tę liczbę w dowolne
miejsce na arkuszu.

7

Jeżeli chcesz wyświetlić etykietę linii trendu, kliknij w tę linię i zaznacz „Etykieta”.

Następnie wpisz tekst etykiety w sąsiednim polu.

8

Jeżeli chcesz zmienić kolor lub grubość linii trendu, zaznacz tę linię i kliknij w przycisk

Inspektora grafik u góry okna Inspektora. Następnie użyj narzędzi dostępnych obrysu.