Numbers - Formatowanie elementów serii danych na wykresie

background image

Formatowanie elementów serii danych na wykresie

Rozmaite efekty wizualne pozwalają na uatrakcyjnienie wyglądu elementów
poszczególnych serii danych na wykresach, np. pasków i słupków (na wykresach
paskowych i słupkowych), kształtów punktów danych (na wykresach liniowych i
punktowych) oraz kształtów powierzchni (na wykresach powierzchniowych).

Poszczególne kliny również reprezentują serie danych, ale ich formatowanie odbywa
się w inny sposób. Zobacz „Dostosowywanie wyglądu wykresów kołowych“ na
stronie 163, aby dowiedzieć się więcej.

Większość z tych opcji formatowania dostępnych jest także za pomocą paska formatu.
Po zaznaczeniu elementu serii danych na wykresie, zawartość paska formatu zmienia
się, udostępniając narzędzia służące do formatowania elementów serii. Przykładowo,
możesz kliknąć w pole wypełnienia, znajdujące się w pasku formatu, aby szybko
wybrać kolor dla dowolnego zaznaczonego elementu serii.

background image

Wiele opcji dostępnych jest za pomocą Inspektora wykresów. Przykładowo, możesz
zmieniać wygląd i styl kształtów i symboli serii danych na wykresach paskowych,
słupkowych i powierzchniowych, zaznaczając dany element serii i dokonując zmian w
panelu „Serie” w oknie Inspektora wykresów.

Jak wypełnić zaznaczone elementy serii gotowymi kolorami lub teksturami,
korzystając z Inspektora wykresów?

1

Zaznacz pasek, słupek lub inny element serii, który chcesz sformatować.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędziowym, następnie kliknij w przycisk Inspektora

wykresów, po czym kliknij w „Kolory wykresu”.

3

Wybierz rodzaj wypełnienia z pierwszego menu (np. „Wypełnienie teksturą 3D”).

4

Wybierz zestaw wypełnień z drugiego menu (np. „Marmur” lub „Drewno”).

5

Wykonaj jedną z następujących rzeczy:

Jeżeli chcesz użyć wypełnienia we wszystkich elementach z wszystkich serii danych,

Â

kliknij w „Zastosuj do wszystkich”. Pierwsze wypełnienie zostanie zastosowane do
elementów z pierwszej serii, drugie — do elementów z drugiej serii, i tak dalej.
Jeżeli chcesz wypełnić elementy w pojedynczej serii danych, przeciągnij wypełnienie

Â

do danego elementu serii danych (np. słupka lub kolumny).

Zauważ, że wypełnienia te nie mogą być używane w wykresach liniowych. Jeżeli
chcesz dowiedzieć się więcej o formatowaniu elementów serii w wykresach tego typu,
zobacz „Dostosowywanie symboli punktów danych i linii na wykresach liniowych“ na
stronie 169 i „Używanie wykresów punktowych“ na stronie 170.

Jak skorygować krycie, obrys, cień lub wypełnienie zaznaczonych elementów serii?
Zaznacz element, który chcesz zmienić, kliknij w przycisk Inspektora grafik, po czym

m

dokonaj korekcji.

158

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

background image

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

159

Suwak krycia, znajdujący się na dole Inspektora grafik, służy do zmiany stopnia krycia
wykresu jako całości. Jeżeli chcesz zmienić tylko wybrane serie, zaznacz je i skoryguj
krycie wypełnienia kolorem, gradientem lub obrazkiem z tintą, zależnie od potrzeb.
Więcej szczegółów znajdziesz w „Zmiana poziomu krycia“ na stronie 239 i „Wypełnianie
obiektów kolorem lub obrazkiem“ na stronie 240.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak używać własnych obrazków jako wypełnienia, zobacz
„Wypełnianie obiektu obrazem“ na stronie 243.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zmienić wygląd linii wokół elementu, zobacz „Zmiana
stylu ramek“ na stronie 236.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zmianie cieni, zobacz „Dodawanie cieni“ na
stronie 237.

Jak pokazać i sformatować etykiety punktów danych w zaznaczonej serii?

1

Kliknij w „Serie” w Inspektorze wykresów.

2

Zaznacz „Etykiety wartości”.

3

Jeżeli chcesz zmienić położenie etykiet, kliknij w jeden z przycisków pozycji.

4

Jeżeli chcesz, aby wartości na wykresie sformatowane były inaczej, niż w tabeli, wybierz

odpowiednią opcję z menu „Format” w części „Oś wartości”.
Liczba: Wyświetla wartości punktów danych bez jednostek, chyba że zostaną one
podane ręcznie. Jeżeli chcesz podać jednostki, wpisz ich oznaczenie w polu „Sufiks”.
Wpisz w polu „Dziesiętne”, ile miejsc dziesiętnych ma być pokazywanych, po czym
wybierz –100 lub (100) z sąsiedniego menu, aby określić sposób wyświetlania liczb
ujemnych. Zaznacz „Separator”, jeżeli chcesz, aby kolejne tysiące oddzielane były
separatorem.
Waluta: Wyświetla wartość punktu danych jako wartość walutową. Za pomocą menu
„Symbol” możesz wybrać oznaczenie waluty. Jeżeli chcesz określić liczbę miejsc
po przecinku, użyj pola „Dziesiętne”. Sąsiednie menu pozwala na wybór sposobu
wyświetlania wartości ujemnych. Wybierz (100), aby wartości ujemne wyświetlane
były w nawiasie lub –100, aby wyświetlane były ze znakiem minus. Zaznacz „Separator”,
jeżeli chcesz, aby kolejne tysiące oddzielane były separatorem.
Procent: Wyświetla wartość punktu danych jako liczbę podzieloną przez 100. Jeżeli
chcesz określić liczbę miejsc po przecinku, użyj pola „Dziesiętne”. Sąsiednie menu
pozwala na wybór sposobu wyświetlania wartości ujemnych. Wybierz (100), aby
wartości ujemne wyświetlane były w nawiasie lub –100, aby wyświetlane były ze
znakiem minus. Zaznacz „Separator”, jeżeli chcesz, aby kolejne tysiące oddzielane były
separatorem.
Data i czas: Wyświetla wartości punktów danych w formacie daty i czasu.
Czas trwania: Wyświetla wartości punktów danych jako jednostki czasu (np. sekundy,
minuty lub tygodnie).

background image

Ułamek: Wyświetla wartości punktów danych mniejsze od 1 jako ułamki zwykłe. Jeżeli
wartości są większe od 1, nie będzie widać ułamków Sposób zaokrąglania ułamków
możesz wybrać za pomocą menu „Dokładność”. Po wybraniu opcji „Połówki”, „Czwarte
części” lub podobnej, dane będą wyświetlane jako części całości, po zaokrągleniu do
wybranej dokładności.
Naukowy: Wyświetla wartości punktów danych w notacji naukowej, czyli jako 10 do
potęgi reprezentowanej przez „E+” i liczbę całkowitą. Jeżeli chcesz określić liczbę miejsc
po przecinku, użyj pola „Dziesiętne”.
Własny: Wybierz utworzony wcześniej własny format liczbowy lub utwórz nowy.
Zobacz „Korzystanie z własnych formatów wyświetlania wartości w komórkach
tabeli“ na stronie 107, aby dowiedzieć się więcej.

Jeżeli chcesz zmienić kolor i tekstury elementów serii danych lub sformatować
symbole punktów danych i etykiety wartości, użyj narzędzi w panelu „Serie” w
Inspektorze wykresów. Zobacz „Formatowanie elementów serii danych na wykresie“ na
stronie 157.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o opcjach formatowania dostępnych tylko dla
danego typu wykresu, zobacz „Formatowanie określonych typów wykresów“ na
stronie 163.