Numbers - Ustawianie cieni, odstępów i nazw serii na wykresach paskowych i słupkowych

background image

Ustawianie cieni, odstępów i nazw serii na wykresach paskowych i
słupkowych

Wykresy paskowe i słupkowe pozwalają na korygowanie odległości pomiędzy grupami
pasków lub słupków (zestawami danych). Na wykresach, na których zestawy danych
nie są skumulowane, można także korygować odległości pomiędzy poszczególnymi
paskami lub słupkami (poszczególnymi zestawami danych). Można także dodawać
cienie do pojedynczych serii danych lub do całego wykresu.

Na wykresach paskowych i słupkowych, które nie są skumulowane, można także
włączyć wyświetlanie nazw (etykiet) serii.

background image

Jak dostosować wykresy paskowe i słupkowe?

1

Zaznacz wykres paskowy lub słupkowy.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędziowym, następnie kliknij w przycisk Inspektora

wykresów, po czym kliknij w „Wykres”.

3

Jeżeli chcesz zmienić odstępy pomiędzy paskami lub kategoriami, wykonaj jedną z

poniższych czynności:

Jeżeli chcesz zmienić odstęp między paskami, wpisz liczbę (lub klikaj w przyciski ze

Â

strzałkami) w polu „Odstęp między paskami”.
Jeżeli chcesz zmienić odstęp między kategoriami, wpisz liczbę (lub klikaj w przyciski

Â

ze strzałkami) w polu „Odstęp między zestawami”.
Wartość ta to procent grubości pasków. Zmniejszenie odstępu między paskami
sprawia, że stają się one cieńsze. Możesz także umieścić wskaźnik w pobliżu
krawędzi paska, aż wskaźnik ten zmieni się w podwójną strzałkę, po czym
przeciągnąć pasek, aby zwiększyć lub zmniejszyć jego grubość.

4

Oto sposoby dodawania cieni:

Jeżeli chcesz dodać cienie do poszczególnych pasków, wybierz „Pojedyncze” z menu

Â

„Cień”.
Jeżeli chcesz dodać cienie do wszystkich grup pasków, wybierz „Grupa” z menu

Â

„Cień”.
Jeżeli chcesz ustawić cechy cienia, użyj Inspektora grafik. Zobacz „

Â

Dodawanie

cieni“ na stronie 237, aby dowiedzieć się więcej.

5

Jeżeli chcesz pokazać nazwy serii, kliknij w „Oś” i wybierz „Pokaż nazwy serii” z menu

„Wybierz opcje osi”, znajdującego się w części „Oś kategorii”.

Jeżeli chcesz poznać inne opcje formatowania, zobacz „Formatowanie wykresów“ na
stronie 152.

168

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

background image

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

169