Numbers - Pokazywanie symboli punktów danych na wykresach powierzchniowych

background image

Pokazywanie symboli punktów danych na wykresach
powierzchniowych

Na wykresach powierzchniowych można używać symboli reprezentujących punkty
danych (kółek, trójkątów, kwadratów i rombów).

Symbole można szybko dostosować za pomocą paska formatu. Wystarczy zaznaczyć
symbol i użyć narzędzi „Symbol” i „Wielkość”. Można także użyć Inspektora wykresów.

background image

Jak pokazać symbole punktów danych za pomocą Inspektora wykresów?

1

Zaznacz serię danych (powierzchnię), kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie

kliknij w przycisk Inspektora wykresów, po czym kliknij w „Serie”.

2

Wybierz symbol z menu „Symbol danych”.

3

Skoryguj wielkość symboli, wprowadzając wartość lub używając przycisków ze

strzałkami w polu obok.

Jeżeli chcesz poznać inne opcje formatowania, zobacz „Formatowanie wykresów“ na
stronie 152.