Numbers - Zmiana kolorów i tekstur na wykresie kołowym

background image

Zmiana kolorów i tekstur na wykresie kołowym

Oto sposoby zmiany kolorów i tekstur wykresu kołowego:
Jeżeli chcesz wypełnić elementy serii kolorem lub teksturą, kliknij w „Inspektor” w pasku

m

narzędzi, następnie kliknij w przycisk Inspektora wykresów, po czym kliknij w „Kolory
wykresu”. Wybierz typ wypełnienia (np. „Wypełnienie teksturą 3D”) z pierwszego menu,
a następnie zestaw wypełnień (np. „Marmur” lub „Drewno”) z drugiego menu. Wykonaj
jedną z następujących rzeczy:

Jeżeli chcesz wypełnić wszystkie elementy, kliknij w „Zastosuj wszystkie”. Pierwsze

Â

wypełnienie zostanie zastosowane do elementów z pierwszej serii, drugie — do
elementów z drugiej serii, i tak dalej.
Jeżeli chcesz wypełnić tylko jeden element, przeciągnij wypełnienie do tego elementu.

Â

Jeżeli chcesz skorygować stopień krycia, obrys, cień i inne atrybuty graficzne

m

poszczególnych elementów (klinów) wykresu kołowego, zaznacz klin, który chcesz
zmienić, kliknij w przycisk Inspektora grafik i dokonaj zmian.
Suwak krycia, znajdujący się na dole Inspektora grafik, służy do zmiany stopnia krycia
wykresu jako całości. Jeżeli chcesz zmienić tylko wybrane serie, zaznacz je i skoryguj
krycie wypełnienia kolorem, gradientem lub obrazkiem z tintą, zależnie od potrzeb.
Więcej szczegółów znajdziesz w „Zmiana poziomu krycia“ na stronie 239 i „Wypełnianie
obiektów kolorem lub obrazkiem“ na stronie 240.

Czynność

Informacje

Wypełnianie własnym obrazkiem

„Wypełnianie obiektu obrazem“ na stronie 243

Zmiana wyglądu linii wokół wykresu kołowego lub
jego klinów

„Zmiana stylu ramek“ na stronie 236

Zmiana cieni

„Dodawanie cieni do wykresów kołowych
i klinów“ na stronie 167

Zmiana głębokości wykresu kołowego 3D

„Korygowanie ustawień sceny wykresów 3D“ na
stronie 172

164

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

background image

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

165