Numbers - Oddzielanie poszczególnych klinów od reszty wykresu kołowego

background image

Oddzielanie poszczególnych klinów od reszty wykresu kołowego

Można wydzielić elementy wykresu kołowego, aby były one lepiej widoczne.

Oddziel klin wykresu,
używając suwaka
Wysunięcie.

Oto sposoby wydzielania klinów wykresu kołowego:
Jeżeli chcesz wydzielić pojedynczy klin z wykresu kołowego (2D lub 3D), zaznacz go

m

i przeciągnij lub użyj suwaka „Wysunięcie”, dostępnego w oknie Inspektora wykresów.
Jeżeli chcesz wydzielić wszystkie kliny ze środka wykresu kołowego 3D, zaznacz cały

m

wykres przed użyciem narzędzia wydzielania.
Jeżeli chcesz przesunąć kilka klinów ze środka wykresu kołowego 2D lub 3D, zaznacz

m

te kliny, trzymając wciśnięty klawisz Shift lub Command, po czym przeciągnij je lub
użyj suwaka „Wysunięcie”.

Możesz dodatkowo wyróżnić poszczególne kliny, dodając nazwę serii lub etykietę
punktu danych. Zobacz „Formatowanie elementów serii danych na wykresie“ na
stronie 157.

166

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

background image

Rozdział 7

Tworzenie wykresów na podstawie danych

167