Numbers - Obracanie wykresów kołowych 2D

background image

Obracanie wykresów kołowych 2D

Oto sposoby obracania wykresu kołowego:
Zaznacz wykres, kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, kliknij w przycisk Inspektora

m

wykresów, następnie kliknij w „Serie”, po czym użyj kółka obracania. Możesz także
wpisać kąt obrotu w polu tekstowym.
Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, kliknij w przycisk Inspektora miar, a następnie

m

przeciągnij kółko obracania lub użyj przycisków kąta, aby ustalić kąt obrotu wykresu.
Zaznacz wykres, wciśnij i przytrzymaj klawisz Command, przesuń wskaźnik w stronę

m

aktywnego uchwytu zaznaczenia, aż zmieni się on w zgiętą strzałkę. Następnie
przeciągnij uchwyt.
Jeżeli chcesz obracać wykres co 45 stopni, przytrzymaj podczas przeciągania uchwytu

m

wciśnięte klawisze Shift i Command.