Numbers - Dostosowywanie wyglądu wykresów kołowych

background image

Dostosowywanie wyglądu wykresów kołowych

Jeden wykres kołowy przedstawia pojedynczy zestaw danych, natomiast każdy klin
jest jednym punktem danych w tym zestawie (pierwszym punktem danych z każdego
zestawu). Jeżeli serie danych znajdują się w wierszach, do utworzenia wykresu
używana jest tylko pierwsza kolumna. Jeżeli serie danych znajdują się w kolumnach,
do utworzenia wykresu używany jest tylko pierwszy wiersz. Wykres może przedstawiać
dowolny zestaw danych — wystarczy ten zestaw przenieść do pierwszego wiersza lub
pierwszej kolumny tabeli.

Chcąc zmienić wygląd pojedynczego klina wykresu, należy najpierw zaznaczyć cały
wykres, a następnie zaznaczyć klin, którego mają dotyczyć zmiany.

Oto sposoby zaznaczania klinów w zaznaczonym wykresie kołowym:
Jeżeli chcesz zaznaczyć pojedynczy element, kliknij w niego.

m

Jeżeli chcesz zaznaczyć wszystkie kliny, zaznacz dowolny z nich i naciśnij Command-A.

m

Jeżeli chcesz zaznaczyć kilka nie sąsiadujących ze sobą klinów, przytrzymaj wciśnięty

m

klawisz Command i klikaj w poszczególne kliny.
Jeżeli chcesz zaznaczyć ciągły zakres klinów, zaznacz pierwszy z nich, wciśnij klawisz

m

Shift i trzymając go zaznacz ostatni klin.

background image

Czynność

Informacje

Stosowanie kolorów i tekstur na wykresie kołowym „Zmiana kolorów i tekstur na wykresie

kołowym“ na stronie 164

Pokazywanie etykiet serii i punktów danych na
wykresie kołowym

„Pokazywanie etykiet na wykresie kołowym“ na
stronie 165

Wizualne wyróżnianie poszczególnych klinów
wykresu kołowego

„Oddzielanie poszczególnych klinów od reszty
wykresu kołowego“ na stronie 166

Dodawanie cieni do wykresów kołowych

„Dodawanie cieni do wykresów kołowych
i klinów“ na stronie 167

Obracanie wykresu kołowego 2D

„Obracanie wykresów kołowych 2D“ na stronie 167

Wykonywanie innych czynności formatowania

„Formatowanie wykresów“ na stronie 152