Numbers - Formatowanie określonych typów wykresów

background image

Formatowanie określonych typów wykresów

Wykresy kołowe, słupkowe i paskowe (a także inne typy wykresów) mają własne opcje
formatowania.

Przykładowo, możesz dodać cień do pojedynczych klinów i odsunąć te kliny od środka
wykresu, użyć różnych symboli dla punktów danych na wykresach liniowych itd.

Czynność

Informacje

Formatowanie wykresów kołowych i
poszczególnych klinów

„Dostosowywanie wyglądu wykresów
kołowych“ na stronie 163

Formatowanie pasków i kolumn w wykresach
paskowych i kolumnowych

„Ustawianie cieni, odstępów i nazw serii na
wykresach paskowych i słupkowych“ na
stronie 167

Formatowanie elementów wykresów liniowych

„Dostosowywanie symboli punktów danych i linii
na wykresach liniowych“ na stronie 169

Formatowanie wykresów powierzchniowych

„Pokazywanie symboli punktów danych na
wykresach powierzchniowych“ na stronie 169

Formatowanie wykresów punktowych

„Używanie wykresów punktowych“ na stronie 170

Formatowanie wykresów „2 osie y” i mieszanych

„Formatowanie wykresów „2 osie y” i
mieszanych“ na stronie 171

Formatowanie wykresów 3D

„Korygowanie ustawień sceny wykresów 3D“ na
stronie 172