Numbers - Operatory porównania

background image

Operatory porównania

Operatory porównań służą do porównywania ze sobą dwóch wartości. Zwracają one
wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

Porównanie

Operator

Przykładowo, jeżeli komórka
A2 zawiera 20, a komórka B2
zawiera 2, formuła

Dwie wartości są sobie równe

=

A2 = B2 zwraca FAŁSZ.

Dwie wartości nie są równe

<>

A2 <> B2 zwraca PRAWDA.

Pierwsza wartość jest większa
od drugiej

>

A2 > B2 zwraca PRAWDA.

Pierwsza wartość jest mniejsza
od drugiej

<

A2 < B2 zwraca FAŁSZ.

Pierwsza wartość jest większa
lub równa drugiej

>=

A2 >= B2 zwraca PRAWDA.

Pierwsza wartość jest mniejsza
lub równa drugiej

<=

A2 <= B2 zwraca FAŁSZ.

Łańcuchy tekstowe są większe niż liczby. Przykładowo, "witam" > 5 zwraca PRAWDA.

PRAWDA i FAŁSZ mogą być porównywane ze sobą, ale nie z liczbami ani łańcuchami
tekstowymi. PRAWDA > FAŁSZ i FAŁSZ < PRAWDA, ponieważ PRAWDA jest
interpretowane jako 1, a FAŁSZ jako 0. PRAWDA = 1 zwraca FAŁSZ. PRAWDA = "Jakiś
tekst" zwraca FAŁSZ.

Operatory porównania używane są zwykle w takich funkcjach, jak JEŻELI, która
porównuje dwie wartości i wykonuje inne operacje, zależnie od tego, czy wynikiem
porównania jest PRAWDA czy FAŁSZ. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat,
wybierz z menu Pomoc > Pomoc dla formuł i funkcji iWork lub Pomoc > Podręcznik
użytkownika - formuły i funkcje iWork.

138

Rozdział 6

Wykorzystanie formuł w tabelach

background image

Rozdział 6

Wykorzystanie formuł w tabelach

139