Numbers - Dodawanie i edycja formuł za pomocą paska formuł

background image

Dodawanie i edycja formuł za pomocą paska formuł

Pasek formuły, znajdujący się tuż pod paskiem formatu, pozwala tworzyć i zmieniać
formuły w zaznaczonej komórce. Dodawane do formuły odwołania do komórek,
operatory, funkcje i stałe wyglądają tak:

Operator odejmowania.

Odwołania do komórek przy
pomocy ich nazw.

Funkcja SUMA.

Każda formuła musi

zaczynać się od znaku

równości.

Odwołanie do zakresu
trzech komórek.

Oto sposoby pracy z paskiem formuły:
Jeżeli chcesz dodać lub zmienić formułę, zaznacz komórkę i dodaj lub zmień elementy

m

w pasku formuły.
Oto sposoby dodawania elementów do formuły:

m

background image

Jeżeli chcesz dodać operator lub stałą, umieść kursor w pasku formuły i zacznij

Â

pisać. Możesz przesuwać kursor, używając klawiszy ze strzałkami. Jeżeli chcesz
się dowiedzieć, jakich operatorów możesz użyć, zobacz „Używanie operatorów w
formule“ na stronie 137. Jeżeli formuła wymaga użycia operatora, w przypadku jego
braku użyty zostanie automatycznie operator +. Możesz zaznaczyć operator + i
zastąpić go innym, jeżeli to konieczne.
Jeżeli chcesz dodać odwołania do komórek, umieść kursor w pasku formuły i

Â

postępuj zgodnie ze wskazówkami w „Odwołania do komórek w formułach“ na
stronie 133.
Jeżeli chcesz dodać funkcje, umieść kursor w pasku formuły i postępuj zgodnie ze

Â

wskazówkami w „Dodawanie funkcji do formuł“ na stronie 130.

Jeżeli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar elementów wyświetlanych w pasku

m

formuły, wybierz opcję z menu wielkości tekstu formuły, znajdującego się nad paskiem
formuły.
Jeżeli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć wysokość paska formuły, przeciągnij w górę
lub w dół prostokąt rozciągania, znajdujący się po prawej stronie paska. Możesz także
kliknąć w niego dwa razy, aby wysokość paska została automatycznie dopasowana do
zawartości.
Jeżeli chcesz usunąć element z formuły, zaznacz go i naciśnij klawisz Delete.

m

Jeżeli chcesz zachować zmiany, naciśnij klawisz Return lub Enter. Możesz także kliknąć

m

w przycisk akceptacji, widoczny nad paskiem formuły. Innym sposobem jest kliknięcie
w dowolnym miejscu poza paskiem formuły.
Jeżeli chcesz uniknąć zachowania dokonanych zmian, kliknij w przycisk anulowania,
znajdujący się ponad paskiem formuły.