Numbers - Tworzenie własnych formuł

background image

Tworzenie własnych formuł

Istnieje kilka sposobów wykonywania prostych obliczeń w komórkach (zobacz
„Wykonywanie szybkich obliczeń“ na stronie 126 i „Korzystanie z gotowych, szybkich
formuł“ na stronie 127), jeżeli jednak potrzebne jest więcej możliwości, trzeba dodać
formułę za pomocą narzędzi formuł.

Czynność

Informacje

Praca z formułą za pomocą Edytora formuł

„Dodawanie i edycja formuł za pomocą Edytora
formuł“ na stronie 128

Praca z formułą za pomocą paska formuły

„Dodawanie i edycja formuł za pomocą paska
formuł“ na stronie 129

Szybkie dodawanie funkcji do formuł przy użyciu
Edytora formuł lub paska formuły i Przeglądarki
funkcji

„Dodawanie funkcji do formuł“ na stronie 130

Wykrywanie błędnych formuł

„Obsługa błędów i ostrzeżeń w formułach“ na
stronie 132