Numbers - Rozróżnienie między względnymi i bezwzględnymi odwołaniami do komórek

background image

Rozróżnienie między względnymi i bezwzględnymi odwołaniami do
komórek

Korzystanie z odwołań względnych i bezwzględnych w celu wskazania, do których
komórek mają odwoływać się skopiowane lub przeniesione formuły.

Jeżeli odwołanie do komórki jest względne (A1), przeniesienie formuły nie powoduje jego
zmiany. Jeżeli jednak formuła zostanie wycięta (lub skopiowana) i wklejona, odwołania
do komórek zmienią się, tak aby zachować tę samą względną pozycję w stosunku
do komórki z formułą. Przykładowo, jeżeli formuła zawierająca A1 znajduje się w
komórce C4, po skopiowaniu jej i wklejeniu do komórki C5, odwołanie w C5 zostanie
zamienione na A2.

Jeżeli zarówno wskazanie wiersza, jak i kolumny w odwołaniu jest bezwzględne ($A$1),
przeniesienie lub skopiowanie i wklejenie formuły w innym miejscu nie spowoduje
zmiany tego odwołania. Stały składnik odwołania oznaczany jest znakiem dolara
($). Przykładowo, jeżeli formuła zawierająca $A$1 znajduje się w komórce C4, po
skopiowaniu jej i wklejeniu do komórki C5 lub D5, odwołanie w C5 lub D5 nadal
pozostanie w postaci $A$1.

136

Rozdział 6

Wykorzystanie formuł w tabelach

background image

Rozdział 6

Wykorzystanie formuł w tabelach

137

Jeżeli wskazanie wiersza w odwołaniu jest bezwzględne (A$1), wskazanie kolumny
jest względne i może się zmieniać, aby zachować położenie względem komórki z
formułą. Przykładowo, jeżeli formuła zawierająca A$1 znajduje się w komórce C4, po
skopiowaniu jej i wklejeniu do komórki D5, odwołanie w D5 zamieni się na B$1.

Jeżeli wskazanie kolumny w odwołaniu jest bezwzględne ($A1), wskazanie wiersza
jest względne i może się zmieniać, aby zachować położenie względem komórki z
formułą. Przykładowo, jeżeli formuła zawierająca $A1 znajduje się w komórce C4, po
skopiowaniu jej i wklejeniu do komórki C5 lub D5, odwołanie w C5 lub D5 zamieni się
na $A2.

Jeżeli zarówno komórka z formułą, jak i komórki do których prowadzi odwołanie są
zaznaczone
, po przesunięciu zaznaczenia formuła pozostanie taka sama, niezależnie od
tego, czy odwołania są względne czy bezwzględne.

Oto sposoby tworzenia odwołań bezwzględnych:
Wpisz odwołanie do komórki, używając jednego z opisanych wcześniej sposobów.

m

Kliknij w trójkąt rozwijania odwołania do komórki i wybierz opcję z menu rozwijanego.

m

Zaznacz odwołanie do komórki i naciskaj klawisze Command-I, aby przełączać

m

dostępne opcje.