Numbers - Kopiowanie lub przenoszenie formuł i obliczonych przez nie wartości

background image

Kopiowanie lub przenoszenie formuł i obliczonych przez nie
wartości

Oto sposoby kopiowania i przenoszenia komórek z formułami:
Jeżeli chcesz skopiować obliczoną wartość z komórki (bez kopiowania formuły),

m

zaznacz komórkę, wybierz Edycja > Kopiuj, po czym zaznacz komórkę docelową
i wybierz polecenie Edycja > Wklej wartości.
Jeżeli chcesz skopiować lub przenieść komórkę formuły lub komórkę do której

m

odwołuje się formuła, zobacz „Kopiowanie i przenoszenie komórek“ na stronie 92.
Jeżeli tabela jest duża, a chcesz przenieść formułę do komórki znajdującej się poza
widocznym obszarem, wybierz Edycja > Oznacz do przeniesienia, zaznacz drugą
komórkę i wybierz Edycja > Przenieś. Przykładowo, jeżeli chcesz przenieść formułę =A1
z komórki D1 do komórki X1, zaznacz D1, wybierz Edycja > „Oznacz do przeniesienia”,
zaznacz X1, po czym wybierz Edycja > Przenieś. Formuła =A1 pojawi się w komórce X1.
Gdy skopiujesz lub przeniesiesz komórkę formuły, zmień w razie konieczności odwołania
do komórek, zgodnie z opisem w „Rozróżnienie między względnymi i bezwzględnymi
odwołaniami do komórek“ na stronie 136.
Gdy przeniesiesz komórkę, do której odwołuje się formuła, odwołanie w tej formule
zostanie automatycznie uaktualnione. Przykładowo, jeżeli w formule pojawia się
odwołanie do komórki A1, przeniesienie komórki A1 do D95 spowoduje uaktualnienie
formuły, tak aby odwołanie wskazywało na komórkę D95.