Numbers - Tworzenie nowych stylów tabeli

background image

Tworzenie nowych stylów tabeli

Można utworzyć nowy stylu tabeli poprzez zmianę formatowania istniejącej tabeli i
zachowanie zmian jako nowego stylu.

Jak utworzyć nowy styl tabeli?

1

Użyj instrukcji z „Modyfikowanie atrybutów stylu tabeli“ na stronie 121, aby osiągnąć

odpowiedni wygląd tabeli.

2

Zaznacz tabelę, kliknij w strzałkę po prawej stronie nazwy stylu w panelu stylów, po

czym wybierz opcję „Utwórz nowy styl”.

3

Wprowadź nową nazwę stylu i kliknij w OK.

Nowy styl tabeli pojawi się wówczas w panelu stylów i będzie można go zastosować
do dowolnej tabeli w arkuszu kalkulacyjnym.

Jeżeli chcesz, aby nowy styl tabeli był dostępny w innych arkuszach kalkulacyjnych,
utwórz szablon z bieżącego arkusza. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w rozdziale
„Zachowanie arkusza jako szablonu“ na stronie 39.