Numbers - Stosowanie stylów tabeli

background image

Stosowanie stylów tabeli

Po zastosowaniu stylu tabeli możesz zmienić dowolne aspekty formatowania,
zdefiniowane przez ten styl. Zmiana taka określana jest mianem przesłonięcia stylu. Gdy
później zastosujesz inny styl do tej tabeli, będzie można zachować lub usunąć wszelkie
utworzone przesłonięcia.

Oto sposoby stosowania stylu tabeli:
Jeżeli chcesz zastąpić istniejący styl tabeli i usunąć wszelkie przesłonięcia stylu, kliknij

m

w strzałkę po prawej stronie stylu, który chcesz zastosować, po czym wybierz „Wymaż
i zastosuj styl”.
Możesz także wybrać Format > Zastosuj ponownie styl tabeli.
Jeżeli chcesz zastąpić istniejący styl tabeli, zachowując jednocześnie wszelkie

m

przesłonięcia stylu, zaznacz tabelę i kliknij w nazwę stylu na liście w panelu stylów,
widocznym po lewej stronie okna. Możesz także zaznaczyć tabelę, kliknąć w strzałkę
po prawej stronie nazwy stylu, który chcesz zastosować, po czym wybrać „Zastosuj styl”.
Innym sposobem jest przeciągnięcie nazwy stylu z panelu stylów do tabeli. W takiej
sytuacji nie trzeba wcześniej zaznaczać tabeli.
Jeżeli chcesz zastąpić styl wszystkich tabel na arkuszu, zachowując jednocześnie

m

wszelkie przesłonięcia stylu, przeciągnij nazwę stylu z panelu stylów do ikony arkusza
w tym panelu.