Numbers - Modyfikowanie atrybutów stylu tabeli

background image

Modyfikowanie atrybutów stylu tabeli

Można zmienić wygląd tabeli poprzez modyfikację atrybutów zdefiniowanych w
użytym stylu.

Oto sposoby zmiany atrybutów stylu tabeli:
Jeżeli chcesz zmienić kolor tła tabeli, komórek tabeli lub komórek nagłówka, zaznacz

m

tabelę lub komórki i kliknij w pole wypełnienia w pasku formatu.
Możesz także użyć opcji tła komórki w Inspektorze tabel, aby dokonać bardziej
szczegółowych zmian. Zobacz „Wypełnianie obiektów kolorem lub obrazkiem“ na
stronie 240, aby dowiedzieć się więcej.

background image

Jeżeli chcesz zmienić stopień przeźroczystości tła, użyj suwaka zaczernienia
w Inspektorze grafik. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w rozdziale „Zmiana poziomu
krycia“ na stronie 239.
Jeżeli chcesz zmienić obrys i kolo ramek komórek tabeli, zobacz „

m

Formatowanie

obramowania komórek tabeli“ na stronie 92.
Jeżeli chcesz sformatować tekst w jednej lub kilku komórkach, zaznacz te komórki.

m

Kolor, układ i odstępy tekstu w komórce możesz także dostosować za pomocą paska
formatu lub Inspektora tekstu (kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a następnie
kliknij w przycisk Inspektora tekstu).
Do zmiany atrybutów tekstu służy okno czcionek (kliknij w „Czcionki” w pasku
narzędzi).

Jeżeli chcesz zastosować dokonane zmiany we wszystkich tabelach arkusza
kalkulacyjnego, w których użyty jest ten styl, kliknij w strzałkę po prawej stronie
nazwy stylu i wybierz „Zdefiniuj ponownie styl wg tabeli”. Wszystkie tabele w arkuszu
kalkulacyjnym, używające tego stylu, zostaną uaktualnione. Przesłonięcia stylu zostaną
zachowane.

Możesz także utworzyć nowy styl, obejmujący dokonane zmiany. W tym celu kliknij w
strzałkę po prawej stronie nazwy stylu i wybierz „Utwórz nowy styl”.