Numbers - Korzystanie ze stylów tabeli

background image

Praca ze stylami tabeli

background image

Rozdział 5

Praca ze stylami tabeli

121

Czynność

Informacje

Zachowanie zastosowanego w tabeli
formatowania jako nowego stylu

„Tworzenie nowych stylów tabeli“ na stronie 123

Zmiana nazwy stylu tabeli

„Zmiana nazwy stylu tabeli“ na stronie 123

Usunięcie stylu tabeli z arkusza kalkulacyjnego

„Usuwanie stylu tabeli“ na stronie 123