Numbers - Korzystanie z domyślnego stylu tabeli

background image

Korzystanie z domyślnego stylu tabeli

Każdy arkusz kalkulacyjny posiada jeden specjalny styl, określony jako domyślny styl
tabeli
. Jest to styl stosowany podczas tworzenia nowych tabel.

Jak zmienić domyślny styl tabeli?
Kliknij w strzałkę po prawej stronie nazwy stylu, którego chcesz użyć jako domyślnego,

m

po czym wybierz „Ustaw jako styl domyślny dla nowych tabel”.

Jeżeli chcesz użyć domyślnego stylu tabeli dla tabeli wielokrotnego użytku, zobacz
„Definiowanie tabel do ponownego użytku“ na stronie 54.

122

Rozdział 5

Praca ze stylami tabeli

background image

Rozdział 5

Praca ze stylami tabeli

123