Numbers - Kopiowanie i wklejanie stylów tabeli

background image

Kopiowanie i wklejanie stylów tabeli

Wygląd tabeli można zmieniać poprzez kopiowanie i wklejanie stylów tabeli i komórek.

Oto sposoby kopiowania i wklejania stylów tabeli
Jeżeli chcesz skopiować styl komórki, zaznacz komórkę i wybierz Format > Kopiuj styl.

m

Jeżeli chcesz zastosować skopiowany styl w innych komórkach, zaznacz je i wybierz

m

Format > Wklej styl.
Jeżeli chcesz wkleić skopiowaną tabelę przy użyciu domyślnego dla danego arkusza

m

kalkulacyjnego stylu tabeli, wybierz Edycja > Wklej i dostosuj styl.