Numbers - Wyświetlanie wartości nie mieszczącej się w komórce

background image

Wyświetlanie wartości nie mieszczącej się w komórce

Oto co się dzieje, gdy komórka jest zbyt mała, aby pomieścić zawartość:

Jeżeli w komórce znajduje się liczba lub data, wyświetlany jest wskaźnik

Â

przepełnienia.

Wskaźnik przepełnienia

W przypadku innych typów wartości wskaźnik przepełnienia nie jest wyświetlany.

Â

Widoczna jest tylko zawartość mieszcząca się w komórce.

Oto sposoby posługiwania się zawartością nie mieszczącą się w komórce:
Jeżeli chcesz, aby nadmiarowa zawartość komórki mogła być nakładana na sąsiednie

m

komórki, wyłącz opcję „Zawijaj tekst w komórce” (w Inspektorze komórek) lub wyłącz
zawijanie tekstu w pasku formatu. Liczby i daty zawsze są zawijane, niezależnie od
zmiany tej opcji.
Jeżeli sąsiednie komórki są puste, pojawi się w nich zawartość nie mieszcząca się we
właściwej komórce. Jeżeli sąsiednie komórki zawierają jakieś dane, nie mieszcząca
się zawartość nie zostanie w nich wyświetlona i nadal widoczny będzie symbol
przepełnienia komórki.
Jeżeli chcesz, aby zawartość komórki była zawijana, zaznacz opcję „Zawijaj tekst
w komórce”, dostępną w panelu „Format” w oknie Inspektora tabel.

background image

Jeżeli zawartość komórek nie jest widoczna, ponieważ kolumny są zbyt wąskie, możesz

m

użyć przycisku dopasowania, znajdującego się obok narzędzi szerokości kolumny w
oknie Inspektora tabel. Zaznacz komórkę, kolumnę, kilka kolumn lub całą tabelę, po
czym kliknij w przycisk „Dopasuj”.
Możesz także zmienić szerokość kolumny, przeciągając prawą krawędź jej karty
odwołań lub używając narzędzi szerokości kolumny w oknie Inspektora tabel.
Jeżeli zawartość komórek nie jest widoczna, ponieważ wiersze są zbyt wąskie, możesz

m

użyć przycisku dopasowania, znajdującego się obok narzędzi wysokości wiersza w
oknie Inspektora tabel. Zaznacz komórkę, wiersz, kilka wierszy lub całą tabelę, po czym
kliknij w przycisk „Dopasuj”. Wysokość wiersza jest automatycznie dostosowywana, gdy
dodawana jest lub usuwana jego zawartość.
Możesz także zmienić wysokość wiersza, przeciągając dolną krawędź jego karty
odwołań lub używając narzędzi wysokości wiersza w oknie Inspektora tabel.
Da się także dopasować szerokość kolumn i wysokość wierszy do zawartości za

m

pomocą kart odwołań.
Jeżeli chcesz dopasować wysokość wiersza do zajmującej najwięcej miejsca zawartości,
kliknij dwa razy w dolną krawędź tego wiersza w jego karcie odwołań. Szerokość
kolumn nie zmienia się automatycznie podczas dodawania zawartości do komórek.
Jeżeli chcesz dopasować szerokość kolumny do zajmującej najwięcej miejsca
zawartości, kliknij dwa razy w prawą krawędź tej kolumny w jej karcie odwołań.