Numbers - Praca z tekstem w komórkach tabeli

background image

Praca z tekstem w komórkach tabeli

Można zmienić formatowanie i ułożenie tekstu w komórkach tabeli, a także korzystać
z funkcji Znajdź i zastąp i automatycznego sprawdzania pisowni.

Podczas wpisywania tekstu do komórki, Numbers automatycznie wyświetla propozycje
uzupełnienia tego tekstu, wybrane na podstawie zawartości podobnych komórek z tej
samej tabeli. Możesz użyć proponowanego uzupełnienia, jeżeli jest prawidłowe, lub
pisać dalej, ignorując propozycję. Jeżeli chcesz wyłączyć automatyczne wyświetlanie
propozycji, wybierz Numbers > Preferencje, kliknij w „Ogólne” i wyłącz opcję „Pokazuj
listę autouzupełniania w kolumnach tabel”.

Oto sposoby pracy z tekstem w komórkach tabeli:
Jeżeli chcesz wstawić znak końca wiersza, naciśnij klawisze Opcja-Return.

m

Jeżeli chcesz wstawić znak końca akapitu, a pole wyboru „Return przenosi do nast.

m

komórki” w oknie Inspektora tabel nie jest zaznaczone, naciśnij klawisz Return. W
przeciwnym razie naciśnij Opcja-Return.
Możesz także kliknąć w pasek formuły, a następnie w przycisk łamania wiersza,
znajdujący się w pasku formatu.
Jeżeli chcesz wstawić tabulator w tabeli, naciśnij klawisze Opcja-Tab.

m

Możesz także kliknąć w pasek formuły, a następnie w przycisk tabulatora, znajdujący
się w pasku formatu.

82

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

background image

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

83

Jeżeli chcesz skorygować wyrównanie tekstu, użyj przycisków wyrównania w pasku

m

formatu.

Wyrównaj tekst do lewej, do środka, do prawej; wyjustuj;
lub wyrównaj tekst do lewej, a liczby do prawej.

Wyrównaj tekst na górze, na
środku lub na dole komórek.

Inspektor tekstu daje dostęp do dodatkowych opcji formatowania (kliknij w „Inspektor”
w pasku narzędzi, po czym kliknij w przycisk Inspektora tekstu).
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Ustalanie wyrównania, odstępów i koloru
tekstu“ na stronie 183.
Jeżeli chcesz zmienić atrybuty tekstu, użyj przycisków formatowania tekstu w pasku

m

formatu.

Wybór czcionki.

Wybór kroju.

Wybór wielkości.

Wybór koloru tekstu.

Możesz także użyć okna czcionek (kliknij w „Czcionki” w pasku narzędzi).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Formatowanie wielkości i wyglądu
tekstu“ na stronie 176.
Jeżeli chcesz sprawdzić pisownię, zobacz „

m

Sprawdzanie pisowni“ na stronie 203.

Jeżeli chcesz wyszukać lub zastąpić teksty w komórkach, zobacz „

m

Wyszukiwanie i

zastępowanie tekstu“ na stronie 205.
Jeżeli nie chcesz, aby Numbers zinterpretował wprowadzone znaki jako liczbę, użyj

m

formatu tekstowego. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w rozdziale „Korzystanie z
formatu tekstowego w komórkach tabel“ na stronie 104.
Uwaga: Łańcuchy tekstowe są ignorowane przez funkcje używające wartości do
obliczeń.