Numbers - Dodawanie i edycja wartości w komórkach tabeli

background image

Praca z komórkami tabeli

background image

Jeżeli chcesz dopisać coś do istniejącej zawartości, zaznacz komórkę, kliknij, aby

m

umieścić w niej kursor i zacznij pisać.
Zmiany dokonane w komórce tabeli od momentu jej zaznaczenia można cofnąć,

m

wciskając klawisz Esc.
Jeżeli chcesz usunąć zawartość komórek, wierszy lub kolumn tabeli, zaznacz je, po

m

czym naciśnij klawisz Delete lub wybierz Edycja > Usuń.
Jeżeli chcesz usunąć zawartość, wypełnienie tła i wszelkie ustawienia stylu, wybierz
Edycja > Usuń wszystko. Do zaznaczenia zostanie zastosowany domyślny styl.
Jeżeli chcesz skopiować, wkleić lub przenieść wartości z komórek, zobacz „

m

Kopiowanie

i przenoszenie komórek“ na stronie 92.
Jeżeli chcesz dodać formuły i funkcje do komórek, zobacz „

m

Tworzenie własnych

formuł“ na stronie 128.