Numbers - Korzystanie z formatu warunkowego do nadzoru zawartości komórek

background image

Korzystanie z formatu warunkowego do nadzoru zawartości
komórek

Format warunkowy zmienia wygląd danej komórki, gdy zawiera ona ustaloną wartość,
określaną jako wartość testowana.

W celu zastosowania formatu warunkowego należy zaznaczyć jedną lub więcej
komórek i ustalić jedną lub więcej reguł. Reguły określają, jakie efekty wizualne mają
zostać zastosowane w komórkach, gdy zawierać one będą wartość testowaną.

Przykładowo, można ustalić regułę wypełniającą komórkę kolorem niebieskim, jeżeli
zawiera ona liczbę 0, regułę wyświetlającą wartość komórki pogrubioną czcionką, jeżeli
jest ona większa od zera oraz regułę wypełniającą komórkę kolorem czerwonym, gdy
jej wartość jest mniejsza od zera.

Reguły zastosowane w wielu komórkach uruchamiają format warunkowy, jeżeli
którakolwiek z tych komórek zawiera wartość testowaną.

86

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

background image

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

87

Czynność

Informacje

Tworzenie reguł

„Ustalanie warunkowych reguł formatowania“ na
stronie 87

Usuwanie formatu warunkowego z komórek,
zmiana reguł, wyszukanie komórek używających
tego samego formatu warunkowego,
kopiowanie/wklejanie formatu warunkowego
między tabelami

„Zmiana i zarządzanie formatowaniem
warunkowym“ na stronie 89