Numbers - Kopiowanie i przenoszenie komórek

background image

Kopiowanie i przenoszenie komórek

Oto sposoby kopiowania i przenoszenia komórek:
Jeżeli chcesz przenieść komórki w inne miejsce tabeli, do innej tabeli lub poza tabelę,

m

do obszaru roboczego, zaznacz komórkę lub zakres sąsiednich komórek, ustaw
wskaźnik w obrębie zaznaczenia, aby zmienił się w biały krzyżyk, po czym przeciągnij
zaznaczenie w inne miejsce, zaznaczając komórki docelowe. Wartości w komórkach
docelowych zostaną zastąpione, natomiast wartości z oryginalnych komórek znikną.

92

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

background image

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

93

Jeżeli chcesz skopiować komórki w inne miejsce tej samej tabeli, do innej tabeli lub w

m

inne miejsce obszaru roboczego, zaznacz je i przeciągnij, trzymając wciśnięty klawisz
Opcja. Wartości w komórkach docelowych zostaną zastąpione, natomiast wartości w
oryginalnych komórkach nie ulegną zmianie..
Komórki można także kopiować zaznaczając je, wybierając Edycja > Kopiuj, następnie
zaznaczając komórki docelowe i wybierając Edycja > Wklej.
Istnieje również możliwość wklejania zawartości komórki do wielu innych komórek,
które nie muszą znajdować się obok kopiowanej komórki ani obok siebie. W tym
celu po skopiowaniu komórki zaznacz komórki docelowe i wybierz Edycja > Wklej.
Zawartość komórki zostanie skopiowana do wszystkich zaznaczonych komórek
docelowych, w tej samej lub innej tabeli, zastępując ich oryginalną zawartość.
Jeżeli chcesz wstawić kopiowane komórki bez zastępowania zawartości komórek

m

docelowych, wybierz po zaznaczeniu tych komórek Wstaw > „Skopiowane kolumny”
lub Wstaw > „Skopiowane wiersze”.
Skopiowane kolumny: Dodaje nowe kolumny ze skopiowanymi komórkami.
Skopiowane wiersze: Dodaje nowe wiersze ze skopiowanymi komórkami.

Gdy zawartość komórki zostanie wklejona do innej komórki, wraz z nią wklejone
zostaną wszelkie ewentualne komentarze.

Usunięcie zawartości komórki powoduje również usunięcie przypisanych do niej
komentarzy.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak kopiować i przenosić całe wiersze i kolumny za
pomocą kart odwołań, zobacz „Zmiana ułożenia wierszy i kolumn“ na stronie 62.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach powielania lub przenoszenia komórki
zawierającej formułę, zobacz „Kopiowanie lub przenoszenie formuł i obliczonych przez
nie wartości“ na stronie 139.