Numbers - Zmiana własnego formatu komórki

background image

Zmiana własnego formatu komórki

Oto sposoby zmiany własnego formatu i zastosowania go w komórkach:
Jeżeli chcesz zmienić elementy powiązane z własnym formatem zastosowanym w

m

komórkach, zaznacz te komórki i kliknij w „Pokaż format” w oknie Inspektora komórek.

Jeżeli chcesz usunąć element, zaznacz go w polu formatu i naciśnij klawisz Delete.
Jeżeli chcesz dodać element, przeciągnij go do pola formatu.
Jeżeli chcesz przesunąć element w inne miejsce, przeciągnij je w obrębie pola formatu.
Jeżeli chcesz ustalić opcje elementu, kliknij w jego trójkąt rozwijania i dokonaj wyboru z
rozwiniętego menu.

Po dokonaniu zmian wykonaj jedną z poniższych czynności:

Jeżeli chcesz zachować zmieniony format i zastosować go w zaznaczonych

Â

komórkach pod tą samą nazwą, kliknij w OK, a następnie w „Zastąp”.
Jeżeli chcesz zachować zmieniony format jako nowy i zastosować go w

Â

zaznaczonych komórkach, zmień nazwę formatu i kliknij w OK.
Jeżeli chcesz zastosować zmieniony format w niezaznaczonych komórkach, zaznacz

Â

je i wybierz nazwę tego formatu z menu formatów w pasku formatu lub z menu
„Format komórki”, znajdującego się w oknie Inspektora komórek.

118

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

background image

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

119

Możesz także zmienić nazwę własnego formatu za pomocą okna zarządzania własnymi

m

formatami komórek. W celu pokazania tego arkusza kliknij w „Zarządzaj formatami”
w oknie formatu lub wybierz Format > Zarządzaj własnymi formatami komórek.
Następnie kliknij dwa razy w nazwę, dokonaj zmian i kliknij w OK.
Gdy zmienisz nazwę własnego formatu, poprzednia nazwa pozostanie powiązana
z komórkami, w których format ten został zastosowany, i zniknie z listy własnych
formatów. Jeżeli chcesz zastosować zmieniony format w danych komórkach, zaznacz je
i wybierz nazwę tego formatu z menu formatów w pasku formatu lub z menu „Format
komórki”, znajdującego się w oknie Inspektora komórek.