Numbers - Utworzenie własnego formatu tekstowego

background image

Utworzenie własnego formatu tekstowego

Można ustalić tekst, który będzie automatycznie wyświetlany przed wartością
znajdującą się w komórce lub po niej, jeżeli w komórce tej nie zostanie zastosowany
inny format.

Jak ustalić tekst wyświetlany w komórkach tabeli?

1

Zaznacz jedną lub więcej komórek.

2

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Wybierz „Własny” z menu formatu komórek, dostępnego w pasku formatu.

Â

background image

Wybierz „Własny” z menu „Format komórki”, dostępnego w oknie Inspektora

Â

komórek.
Wybierz Format > Utwórz własny format komórek.

Â

3

Rozwiń menu „Typ” i wybierz z niego „Liczby i tekst”.

4

Przeciągnij niebieski element „Wpisany tekst” z pola elementów „Liczby i tekst” do

pola formatu, znajdującego się powyżej. Jeżeli w polu formatu znajdują się już jakieś
elementy, usuń je przed przeciągnięciem.

5

Umieść kursor przed lub za tym elementem i wpisz swój własny tekst, wraz z

niezbędnymi odstępami. Możesz kliknąć w ten element i użyć klawiszy ze strzałkami w
lewo i w prawo, aby odpowiednio ustawić kursor.

Gdy do pola z powyższym formatem wpisany zostanie tekst „Trzeba uaktualnić adres”,
wyświetlone będzie „Powiadomić klienta: Trzeba uaktualnić adres”.

6

W polu „Nazwa” wpisz nazwę utworzonego formatu tekstowego.

Własne formaty znajdują się na liście w menu formatów komórek, dostępnym w pasku
formatu oraz w menu „Format komórki” w oknie Inspektora komórek .

7

Kliknij w OK, aby zachować utworzony format tekstowy i zastosować go w

zaznaczonych komórkach.