Numbers - Tworzenie własnego formatu daty i czasu

background image

Tworzenie własnego formatu daty i czasu

Jak zdefiniować własny format wyświetlania daty i czasu w komórkach tabeli?

1

Zaznacz jedną lub więcej komórek.

2

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Wybierz „Własny” z menu formatu komórek, dostępnego w pasku formatu.

Â

Wybierz „Własny” z menu „Format komórki”, dostępnego w oknie Inspektora

Â

komórek.
Wybierz Format > Utwórz własny format komórek.

Â

3

Rozwiń menu „Typ” i wybierz z niego „Data i czas”.

4

Zdefiniuj format daty i czasu, przeciągając niebieskie elementy z pola daty i czasu do

pola formatu, znajdującego się nad nim.

116

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

background image

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

117

5

Gdy element jest w polu formatu, możesz kliknąć w jego trójkąt rozwijania i wybrać

opcję formatowania z rozwiniętego wówczas menu.

6

Jeżeli chcesz, aby przed dowolnym elementem znajdował się stały tekst, umieść kursor

w polu formatu i wpisz ten tekst. Możesz w tym celu kliknąć w dany element i użyć
klawiszy ze strzałkami w lewo i w prawo, aby odpowiednio ustawić kursor.

7

Jeżeli chcesz, aby pomiędzy elementami znajdował się odstęp, umieść między nimi

kursor i naciśnij spację raz lub kilka razy.

8

Jeżeli chcesz usunąć element z pola, zaznacz go i naciśnij klawisz Delete.

Jeżeli chcesz przenieść element w inne miejsce pola, przeciągnij go.

9

W polu „Nazwa” wpisz nazwę utworzonego formatu daty i czasu.

Własne formaty znajdują się na liście w menu formatów komórek, dostępnym w pasku
formatu oraz w menu „Format komórki” w oknie Inspektora komórek .

10

Kliknij w OK, aby zachować utworzony format daty i czasu i zastosować go w

zaznaczonych komórkach.

Gdy wprowadzisz datę lub czas do sformatowanej komórki, format zostanie
zastosowany, jeżeli wartość zawiera myślnik (-) lub ukośnik (/).

Wartość wpisana do komórki z powyższym
formatem

Wartość wyświetlona w komórce

4/16/99

16 kwietnia 1999 przypada 106 dnia roku

2-23

23 lutego 2008 przypada 54 dnia roku

15 grudnia 2010

15 grudnia 2010