Numbers - Definiowanie skali we własnym formacie liczbowym

background image

Definiowanie skali we własnym formacie liczbowym

Element „Skala” pozwala wyświetlać liczby z komórki w postaci procentów, notacji
naukowej lub innych sposobów zmiany wartości.

Jak używać elementu „Skala”?

1

Dodaj element zgodnie z opisem w „Utworzenie własnego formatu liczbowego“ na

stronie 107.

2

Zaznacz element w polu formatu, kliknij w jego trójkąt rozwijania i wybierz opcję.

Gdy element skali zostanie zastosowany w komórce zawierającej już jakąś wartość,
oryginalna wartość tej komórki zostanie zachowana, będzie ona tylko wyświetlona w
inny sposób. Jeżeli jednak ten sam format zastosowany zostanie w pustej komórce, a
następnie
dodana zostanie do niej wartość, uwzględni ona podaną skalę. Sytuacje te
pokazuje poniższa tabela:

112

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

background image

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

113

Opcja skali

Po wpisaniu 12000 do
komórki

Rzeczywista wartość

Wyświetlana wartość

Procent

Opcja zastosowana
później

1200000%

1200000

Opcja zastosowana
wcześniej

1200000%

12000

Procent (%)

Opcja zastosowana
później

1200000%

1200000%

Opcja zastosowana
wcześniej

12000%

12000%

Setki

Opcja zastosowana
później

12000

120

Opcja zastosowana
wcześniej

12000

120

Tysiące (C)

Opcja zastosowana
później

12000

120C

Opcja zastosowana
wcześniej

12000

120C

Tysiące

Opcja zastosowana
później

12000

12

Opcja zastosowana
wcześniej

12000

12

Tysiące (K)

Opcja zastosowana
później

12000

12K

Opcja zastosowana
wcześniej

12000

12K

Miliony

Opcja zastosowana
później

12000

0

Opcja zastosowana
wcześniej

12000

0

Miliony (M)

Opcja zastosowana
później

12000

0M

Opcja zastosowana
wcześniej

12000

0M

Miliardy

Opcja zastosowana
później

12000

0

Opcja zastosowana
wcześniej

12000

0

background image

Opcja skali

Po wpisaniu 12000 do
komórki

Rzeczywista wartość

Wyświetlana wartość

Miliardy (B)

Opcja zastosowana
później

12000

0B

Opcja zastosowana
wcześniej

12000

0B

Biliony

Opcja zastosowana
później

12000

0

Opcja zastosowana
wcześniej

12000

0

Biliony (T)

Opcja zastosowana
później

12000

0T

Opcja zastosowana
wcześniej

12000

0T

Naukowy

Opcja zastosowana
później

12000

1E+0,4

Opcja zastosowana
wcześniej

12000

1E+0,4